เที่ยวชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ในยามหิมะตกหนักมาก

Last updated: 20 มี.ค. 2563  |  4952 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เที่ยวชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ในยามหิมะตกหนักมาก

 
 
เที่ยวชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ในยามหิมะตกหนักมากก

    หลังจากที่ฟูตื่นนอน แล้วทำธุระเรียบร้อยแล้ว ฟูก็ไปหมู่บ้านชิราคาวาโกะ(Shirakawa-go) กันเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งขับรถไปจากที่นี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชมเท่านั้นค่ะ หมู่บ้านแห่งนี้ต่างล้ำลือถึงความสวยงามมากๆทีเดียว โดยเฉพาะช่วงเทศกาลเปิดไฟ แต่แอบเสียดายค่ะฟูไปเช็คมาว่าวันที่ฟูไปไม่ได้เปิดไฟด้วยซิ แต่ไม่เปงไรค่ะ ฟูก็จะไปค่ะ55+

I will travel to Shirakawago village. It takes 2 hours by car from Nagoya.

我将前往白川乡村。从名古屋乘车需要2个小时。


นี่ก็ถึงหมู่บ้านชิราคาวาโกะ(Shirakawa-go) กันแล้ว
I arrived at Shirakawago Village
我到达了白川乡村。
 
 
 


      หมู่บ้านชิราคาวาโกะ(Shirakawa-go) เป็นหมู่บ้านมรดกโลกที่เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2538 ควบคู่กับหมู่บ้านโกคายามา (Gokayama) จังหวัด (Toyama) Shirakawa-go village is an old world heritage village in Japan. Which was registered as a World Cultural Heritage in 1995, in conjunction with Gokayama Village, Toyama Province
白川乡是日本的世界遗产。 1995年与富山省五ka山村一起被注册为世界文化遗产

-           เรามาดูแผนที่กันดีกว่าว่าจะเริ่มจากจุดไหนกันดี 
This is a map of Shirakawago village.

这是白川乡村的地图。


 

    จุดแรกที่ฟูไปคือ ศาลเจ้าชิระกะวะ ฮาจิมัง จินจัง (Shirakawa Hachiman Shrine) กันค่ะ ซึ่งฟูได้ยินว่าว่าศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสไตล์กัสโซ ซูกุริไว้อยู่ค่ะ ซึ่งเบื้องหน้าที่เห็นก็คือ ศาลเจ้าชิระกะวะ ฮาจิมัง จินจัง ที่ปกคลุมด้วยหิมะยามฤดูหนาวนะคะ  จริงๆศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ทราบว่ามีอายุนานเท่าไหร่ เชื่อกันว่าน่าจะก่อตั้งตั้งแต่ปี 708-715 ค่ะ ก็ถือว่ายาวนานมาแล้ว โดยบริเวณรอบๆศาลเจ้าแห่งนี้จะมีต้นซีดาร์ที่มีอายุถึง 200-300 ปีเลยทีเดียว นับว่าเป็นสมบัติทางธรรมชาติของหมู่กันเลย บ้านสไตล์กัสโซ ซูกุริเป็นอย่างไร เราจะไปดูกันนะคะ

        Shirakawa Hachiman Shrine is a shrine that conserves houses in Gusozukuri style and is registered by UNESCO.  Founded in 708-715. Let’s go with me.
         Shirakawa Hachiman Shrine该神社仍然保存着古索风格的房屋。成立于708-715. 我们一起去吧

 

 
 


หลังจากที่เราเยี่ยมชมและนมัสการศาลเจ้าแห่งนี้แล้ว เราจะไปวัดเมียวโอะเซนจิ (Myozniji Temple) กันต่อค่ะวัดเมียวโอะเซนจิ อยู่ทางฝั่งตอนเหนือของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-Go) วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1748 และเป็นสมบัติที่สำคัญของหมู่บ้าน โดยประตูหอระฆังมุงหลังคาแบบ Gassho  ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1817 มีทั้งหมด 5 ชั้นค่ะ จึงเป็นหอที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

This temple was built in 1748 and is an important treasure of the village.
The Gassho-shaped bell tower door was built in 1817. There are 5 floors, therefore it is the largest tower in the village of Shirakawago.

这座寺庙建于1748年。是这个村庄的重要宝藏.
Gassho形的钟楼门建于1817年。共有5层,是白川乡村中最大的钟楼。


นี่แวะซื้อค่าตั๋วกันก่อนนะคะ ซึ่งผู้ใหญ่ราคา 300 เยน และเด็ก 100 เยนค่ะ

I will buy the ticket first. Which is 300 yen for adults and 100 yen for children.
我先买票。大人300日元,儿童100日元。

 

เมื่อเราขึ้นมาชั้น 2 ฟูเห็นการจัดแสดงข้าวของและเครื่องมือของชาวท้องถิ่นในสมัยนั้นนะคะ

2nd floor area of ​​the museum is a display of belongings and tools of the local people in the past
     博物馆二楼是过去当地人的财物和工具的陈列室

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 สิ่งที่วัดนี้แตกต่างจากที่อื่นคือ มีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์หลังคามุงด้วยกระเบื้องที่แตกต่างจากวัดทั่วไป  และยังมีการเชื่อมต่อบ้านกับบ้านไร่เมียวเซนจิเกะ (Myozenji-ke farmhouse) ซึ่งเป็นบ้านพักสำหรับพระสงฆ์
What this temple is different from others. There is a unique structure, thatched roof that is different from general temples and there is also a house connected to the Myozenji-ke farmhouse which is a guesthouse for monks
这个寺庙与众不同. 有一个独特的结构,茅草屋顶不同于一般的寺庙。还有一所房子与妙善寺农场相连. 这是僧侣的旅馆 


 
  
 

จุดนี้เป็นที่สุดท้ายค่ะ เตาของที่นี้จะมีการจุดเป็นประจำทุกวัน และกลิ่นหอมจากเตา หอมมากเหลือเกิน เราไปกันต่อค่ะ
This point is the last place. The stove here is lit on a daily basis. The aroma of the stove. Smells very good. Let’s  go next
这是最后的地方。这里的炉灶每天点亮。炉子的香气。闻起来很好. 接下来吧

 

ในหมู่บ้านแห่งนี้ เราจะเห็นหลังคาบ้านคล้ายกับพนมมือไหว จึงเรียกว่า “กัสโซ”  คำว่าแบบบ้านกัสโซ่ หรือ กัสโซซึคุริ เป็นแบบบ้านรูปทรงสามเหลี่ยม หลังคายกสูงมีความหนาและลาดชันมากที่ทำจากฟางข้าว-หญ้าที่มัดสุมหนาหลายชั้น ซึ่งช่วยป้องกันความหนาวยะเยือกเข้าสู่ภายในบ้าน และป้องกันหิมะตกหนักไม่ให้ตกทับถมหนาจนหลังคาพังถล่ม

In this village, You can see the roof of the house similar
paying respect to hands, so it's called "Gasso". The word "Gusso" or "Gusozukuri" is a triangular-shaped house. The raised roof is thick and very steep, made of straw-grass that is bound to thick layers of layers. This helps prevent cold from entering the house and prevent heavy snow from accumulating before the roof collapses.

在这个村庄,您可以看到类似房屋的屋顶 尊重双手,因此被称为“加索”。 单词“ Gusso”或“ Gusozukuri”是一个三角形的房子。高架屋顶是厚实的,非常陡峭,由草草制成,并绑在厚厚的层上。这有助于防止感冒进入室内. 并防止大雪积聚到屋顶坍塌之前。

 

 
 
 
ใกล้ๆกับป้ายรถบัส เราจะเห็นบ้านวาดาเกะ (Wada-ke House)

Near the bus station. You can see the Wada-ke House.
 在巴士站附近,可以看到白川乡村的景色。您可以看到和田池之家。บ้านวาดาเกะ (Wada-ke House)   เป็นบ้านหลังเดียวที่ได้รับให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของ Shirakawa-go ซึ่งเป็นบ้านหลังคามุงจากแบบกัสโซ Gassho ที่มีขนาดใหญ่สุดและมีความเก่าแก่กว่า 200 ปี ซึ่งเคยเป็นบ้านของตระกูลเศรษฐีญี่ปุ่นแห่ง Ogimachi ชิราคาวาโกะ

This house is the only house that has been given as a cultural property of Shirakawa-go. Which is the largest thatched house of Gassho and is more than 200 years old. It used to be the home of the Japanese rich family of Ogimachi Shirakawago.

这是白川乡唯一的文化财产。这是合掌最大的茅草屋,已有200多年的历史了。它曾经是日本富有家庭的Ogimachi Shirakawago的家。
 
 
จุดนี้เป็นจุดชมวิวยอดนิยม ฟูรอรถบัสเป็นชั่วโมง เพื่อขึ้นมายังจุดนี้ค่ะ นับว่าคุ้มมาก เพราะเป็นวิวที่สวยมาก และมองเห็นหมู่บ้านชิราคาวาโกะได้ทั้งหมดเลย

This is a popular viewpoint. I wait for the bus for an hour to get to this point. Considered very worthwhile because it is a very beautiful view and can see the whole village of Shirakawago.

           这是一个流行的观点。我等了一个小时的公交车才能到达目的地。被认为非常值得因为这是一个非常美丽的景色。并可以看到白川乡的整个村庄。

 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้