12 สถานที่ท่องเที่ยวต้องไปในไตหวัน

Last updated: 15 ก.ค. 2563  |  1373 จำนวนผู้เข้าชม  | 

12 สถานที่ท่องเที่ยวต้องไปในไตหวัน

ซากปรักหักพัง 13 ชั้นที่จินกวาสือ

         ซากปรักหักพัง 13 ชั้นที่จินกวาสือ อยู่ที่ทางหลวงจินสุ่ย อำเภอรุ่ยฟังนคนิไทเป เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ฃใหญ่โตมโหฬาร มีสีน้ำตาลเข้ม และแฝงไว้ด้วยความลึกลับอยู่ท่ามกลางเมืองภูเขาทองคำ ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1933 โดยสร้างขึ้นเป็นชั้นๆ ตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ในสมัยที่ปกครองโดยญี่ปุ่นใช้เป็นสถานที่สำหรับผลิตทองแดงบลิสเตอร์จากแร่ และนับเป็นโรงหลอมแร่ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันสิ่งก่อสร้างเก่าแก่นี้สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของจิวเฟิ่นและจินกวาสือ ซึ่งสามารถเดินทางจากหน้าสถานีรถไฟรุ่ยฟิงนั่งรถโดยสาหลงเค่ออวิ้นสาย1001 ไปลงที่สถานี "สุยหน่านต้ง"

 

โขดหินแปลกหนานหย่า

           รอยต่อทางเหนือของถนนชายทะเล บริเวณถนนเยวี่ยนจื่อซัน อำเภอรุ่ยฟัง นครนิวไทเป กับทะเลมีพื้นที่ชนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโขคหินที่ผุพังจากลม ที่นี่คือ เส้นทางธรณีวิทยาหนานหย่า ชั้นหินทั้งผืนนี้ล้วนเป็นหินทรายชุดต้าผู่ โขดหินชายทะเลเนื่องจากผลการกัดเซาะและกัดกร่อนของลมและน้ำทะลเป็นเวลายาวนาน ก่อให้เกิดรอยแตกในแนวตั้งมากมาย ยอดของโขดหินมักถูกการกัดเซาะและกัดกร่อนจากลมกลายเป็นรูปเข็มหรือรูปเสา สภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษมีลายเส้นราวกับการวาดด้วยพู่กันโดยฝีมือของจิตรกรใหญ่ จึงมักดึงดูดให้มีผู้มาถ่ายทำโฆษณาหรือมิวสิกวิดีโอที่นี่ ในที่นี้มีโขดหินก้อนหนึ่งที่ดูคล้ายกับหนอไม้แหลม ๆ ดูราวกับรูปร่างของไอศครีม ก่อให้เกิดจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด สามารถเดินทางจากหน้าสถานีรถไฟไทเปนั่งรถโดยสารกั๋วกวงเค่ออวิ้นหมายเลข 1811, 1812 ไปถึงสถานี้ "หนานหย่า"

 

ร่องหินกัดเซาะเหล่าเหมย

     ชายฝั่งทะเลร่องหินกัดเซาะซึ่งตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลภาคเหนือ หมู่บ้านเหล่าเหมย อำเภอสือเหมิน เป็นความงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้การจำกัดเฉพาะฤดูกาล หลายหมื่นปีก่อนหลังจากที่ภูเขาไฟต้าถุนระเบิด หลงเหลือโขดหินปะการังภูเขาไฟไว้ที่บริเวณชายฝั่งด้วยการกัดเซาะจากคลื่นลมเป็นระยะเวลานานจึงได้กลายเป็นร่องหินกัตเชาะ ลายแนวหินของลักษณะภูมิประเทศแบบร่องน้ำขึ้นน้ำลงมีความสวยงมมากทุกปีเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดคลื่นทะเลจะซัดสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้าของร่องหิน สาหร่ายผักกาดทะเลตะไคร่น้ำและสาหร่ายทะเลอื่นๆก็เริ่มแพร่พันธ์เติบโตขึ้น เมื่อถึงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของปีถัดไปก็จะคลุมเต็มพื้นผิวของร่องหินทำให้ทั้งชายฝั่งเต็มไปด้วยสีเขียวสดเป็นทัศนียภาพที่น่าตื่นตาของร่องหินกัดเซาะสีเขียวที่มีความพิเศษ ซึ่งสามารถเดินทางจากหน้าสถานีรถไฟฟ้าตั้นสุ่ยหรือสถานีรถไฟจีหลง นั่งรถโดยสารที่วิ่งระหว่างกันคือ ตั๋นสุ่ยเค่ออวิ้น หรือจีหลงเค่ออวิ้น ลงรถที่ป้าย"เหล่าเหมย” จากนั้นเดินด้วยเท้าไปถึงชุมชนเหล่าเหมย

 

อุโมงค์ซื่อเฉ่า

          อุโมงค์สีเขียวซื่อเฉ่าตั้งอยู่ในสวนวัฒนธรรมเชิงนิเวศไถเจียงมีฉายาว่า "แม่น้ำแอมะซอนขนาดย่อมของไต้หวัน" เส้นทางการท่องเที่ยวแบ่งเป็นเส้นทางทะเลสาบซื่อเฉ่าซึ่งเป็นการโดยสารเรือท่องเที่ยวและเส้นทางอุโมงค์สีเขียวซึ่งเป็นการโดยสารแพไม้ไผ่ เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการล่องเรือเพื่อใกล้ชิดกับระบบนิเวศธรรมชาติ ท่องเที่ยวไปกับวัฏจักรทางนิเวศวิทยาของป่าชายเลน สามารถชมไม้ป่าชายเลน 4 ชนิด คือโกงกางใบใหญ่ รังกะแท้ ฝาดขาว และโกงกางหัวสุม ได้ในครั้งเดียว ป่าชายเลนที่เจริญเติบโตและโค้งเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์สีเขียวเหนือน้ำให้ความเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่เงียบสงบ พร้อมทั้งให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากแสงเงาที่เกิดขึ้นภายในอุโมงค์สีเขียว ซึ่งสามารถเดินทางจากหน้าสถานีรถไฟไถหนานนั่งรถประจำทางเขตเมืองหมายเลข 2 ลงรถที่ "สถานีซื่อเฉ่า" หรือนั่งรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง สายไถเจียงหมายเลข 99 ไปยังสถานี"สวนวัฒนธรมเชิงนิเวศซื่อเฉ่า"

 

สะพานขาดหลงเถิง

       สะพานขาดหลงเถิงที่ข้ามลำธารอวี๋เถิงผิงซี ตั้งอยู่บนทางหลวงชนบทสายหมียว49 หมู่บ้านหลงเถิงตำบลซันอี้ ขตเหมียวลี่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "สะพานขาดอวี๋เถิงผิง" ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟไท่อันสายภูเขาเก่าและสถานีรถไฟเซิ่งซิ่ง เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ภูเขากวนเตาซันจึงเหลือเพียงตอม่อสะพาน สะพานรถไฟรูปอิฐโค้งที่มีรูปทรงสวยงาม มีความยาวทั้งหมดมากกว่า 200 ม. ในปีที่สร้างเสร็จสมบูรณ์นับเป็นสะพานข้ามที่มีระยะทางยาวที่สุดในไต้หวันตัวสะพานที่เป็นอิฐสีแดง ทำให้ผู้คนรำลึกถึงภาพรถไฟที่วิ่งคดเคี้ยวในพื้นที่ภูเขาเมื่ออดีต รวมเอาเส้นทางนันทนาการของเมืองภูเขาบริเวณใกล้เคียง คือ ซันอี้ เซิ่งซิ่ง และไท่อันไว้ ในช่วงเทศกาลดอกมะเยาที่มีกลีบดอกไม้สีขาวโปรยปรายอยู่ทั่วภูเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง สามารถเดินทางจากหน้าสถานีรถไฟซันอึ้นั่งรถบัสท่องเที่ยวซันอี้ไฉฟง ไปถึงป้าย "สะพานขาดหลงเถิง"

 

ป่าลืมกังกล

         บริเวณข้างลำธารซันหลินซีของหนานโถวมีป่าดึกดำบรรพ์ผืนใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ป่าไม้สนที่ตรงและสูงตระหง่านมีลักษณะที่สันโดษจากระบบนิเวศธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ ป่าลืมกังวลที่มีชื่อเสียงนี้เกิดจากหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว 921 ครั้งใหญ่ บริเวณนี้ได้กลายเป็นหนองน้ำ เป็นเวลานานจึงตายกลายเป็นไม้แห้ง เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าจึงกลายเป็นทัศนียภาพป่าไม้สีขาวที่มีเอกลักษณ์ในปัจจุบัน ที่นี่มีทัศนียภาพที่แตกต่างกันใน 4 ฤดูกาลของปี ความโดดเด่นของต้นไม้แห้งและน้ำที่สั่งสมอยู่ภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้าและเมฆสีขาว เป็นเส้นแสงที่ยิ่งช่วยขับให้สว่างไสวราวกับแดนมหัศจรรย์ในความฝัน ดึงดูดให้ผู้คนต้องชะงักฝีเท้าลง โดยสามารถเดินทางจากหน้าสถานีรถไฟไต้หวัน สถานีไกจง นั่งรถซัทเทิลบัสไถวันเห่าสิงไปถึงป้าย "ชีโถว"จากนั้นต่อรถประจำทางที่วิ่งไปยังพื้นที่ป่านันทนาการซันหลินซี ลงที่ปากทางเดินขึ้นเขาป่าลืมกังวล เดินเท้าขึ้นเขาไปตามถนนอุตสาหกรมหรือโดยสารรถรับส่ง

 

ภูเขาขุยปี้ซันที่เผิงหู

        สมัยก่อนภูเขาขุยปี้ซันเป็น 1 ใน 8 ทัศนียภาพของ"ขุยปี้ซันเหลียนฮุย" ของเผิงหู สามารถยืนอยู่บนยอดเขามองลงมายังเกาะต่างๆโดยรอบได้อย่างซัดเจน ในที่นี้เขตน้ำขึ้นน้ำลงที่อยู่ระหว่างเกาะชื่ออวี่และชายฝั่งภูเขาขุยปี้ซันซึ่งโดยปกติจะจมอยู่ใต้น้ำ เมื่อถึงเวลาน้ำลงน้ำทะแลจะค่อยๆ ลดลงโดยแยกไปทางซ้ายและขวา ปรากฏป็นทางเดินที่เชื่อมไปถึงเกาะชื่ออวี่อยู่ตรงข้ามราวกับเกิดปาฏิหาริย์ “โมเสสแหวกทะเลแดง” ปรากฏการณ์พิเศษนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนักท่องเที่ยวต้องไปให้ถึง สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ การไปชมปรากฏการณ์นี้ต้องคำนวณความแตกต่างของวลาน้ำขึ้นน้ำลงให้แม่น โดยสามารถรเดินทางทั้งเส้นทางเป่ยเหลียวและเส้นทางหลงเหมินล้วนมีรถประจำทางไปถึงเป่ยเหลียว

 

ภูเขาชื่อเคอซัน

          ภูเขาชื่อเคอซัน ของเมืองอวี้หลี่ เขตฮวาเหลียนอยู่บนยอดเขาที่สูงประมาณ 900 ม ของเทือกเขาชายฝั่ง เป็นหนึ่งในสองสถานที่หลักในการผลิตดอกไม้จีนของไต้หวัน ทุกปีในฤดูร้อนที่เป็นฤดูดอกไม้จีน บริเวณยอดเขาจะเต็มไปด้วยตอกไม้สีเหลืองทองบานสะพรั่งเป็นผืนใหญ่ ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นมีความสดชื่น ลืมความเศร้าหมองกังวล นี่เป็นที่มาของชื่อดอกไม้จีนในอีกชื่อหนึ่งว่า "หญ้าลืมกังวล" และต้องไม่ลืมที่จะไปชม "3 หิวทัศน์แห่งชื่อเคอ" คือ หินอัคนีสีดำ 3 ก้อน หินพันตันรูปเต่า ที่อยู่กลางสวนดอกไม้ ซึ่ง2 แห่งนี้เป็นทิวทัศน์ตามธรรมชาติ และอีกแห่งที่มีประวัติยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนั่นคือ บ้านโบราณครอบครัววัง ซึ่งภาพของกระบวนการตากแห้ง อบแห้ง บริเวณลานด้านหน้าเป็นสิ่งที่ผู้รักการถ่ายรูปโปรดปรานที่สุดสำหรับการเดินทางสามารถโดยสารรถไฟไปลงที่ "สถานีอวี้หลี่" จากนั้นนั่งแท็กซีขึ้นภูเขา

 

วั่นหลี่ถงผิงตง

          วั่นหลี่ถงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เงียบสงบแห่งหนึ่งของเหิงชุน เขตผิงตง ซึ่งเป็นจุดดำน้ำยอดนิยม มีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 1 กม มีทัศนียภาพใต้น้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ภูมิประเทศใต้น้ำมีความหลากหลายตั้งแต่โขดหินขนาดใหญ่ไปจนถึงอุโมงค์หุบเขาที่เกิดจากรอยแยกร่องน้ำลึก เป็นที่ดึงดูดผู้ที่รักในการดำน้ำเป็นหนึ่งในพื้นที่บริเวณเหิงชุนที่มีลักษณะทางชีวภาพของปะการังแข็งริมฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด จุดดำน้ำมีสิ่งมีชีวิตประเภทปะการังแข็ง ปะการังอ่อน ไครนอยด์ ฟองน้ำ เป็นต้น สามารถเดินทางจากหน้าสถานีขนส่งเหิงชุน นั่งรถโดยสารเขิ่นติงเจียเชอสายสีส้มไปถึงป้าย"โยวหัว” จากนั้นเดินด้วยเท้าต่อ

 

ทะเลสาบแห่งความฝันหยางหมิงซัน

         เขตอนุรักษ์ระบบนิเวศทะเลสาบแห่งความฝันตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาของภูเขาซีซิงในเขตภูเขาหยางหมิงซัน แหล่งที่มาสำคัญของน้ำในทะลสาบคือน้ำฝน โดยทั่วไปในฤดูหนาวจะมีปริมาณน้ำอุดมสมบูรณ์ ส่วนฤดูร้อนน้ำน้อยหรือแห้งขอด เนื่องจากมีพืชล้ำค่าชนิดหนึ่งคือ "Taiwan Quillwort" ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นสมบัติของชาติเจริญเติบโตอยู่กลางทะเลสาบ ทะเลสาบแห่งควานฝันจึงกลายเป็นเขตอนุรักษ์ระบบนิเวศภายในเขตสวนยังมีทรัพยากรสัตว์และพืชที่สำคัญ เช่น พืชในวงค์กระดุมเงินบนภูเขาซีซิงและกบ Hylarana latouchi เป็นต้น เดินไปตามเส้นทางรอบทะลสาบเพื่อชื่นชมลักษณะอันลึกลับของทะเลสาบ ช่วงบ่ายที่เริ่มมีหมอกภูเขาปกคลุมจะรู้สึกราวกับว่าอยู่ในดินแดนแห่งความฝัน โดยสามารถเดินทางจากหน้าสถานีรถไฟฟ้าเจี้ยนถัน โดยสารรถบัสโดยสารขนาดเล็กสาย15 ลงที่"สถานีเหลิงสุ่ยเคิง"

 

โขดหินงวงช้างที่เซินเอ้า

         ชายฝั่งทะเลภาคเหนือที่สวยงามเป็นสถานที่ที่คนมากมายเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด โขดหินงวงช้างอยู่ในแหลมเซินเอ้า (ชื่อเดิมเรียกว่า "ฟันไจ่เอา" ซึ่งอยู่ในอำเภอรุ่ยฟังนครนิวไทเป ก็ยิ่งนับเป็นดินแดนที่สวยงามในอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว เนื่องจากถูกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน และการกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นเวลานานหลายปีกลายเป็นสะพานโค้งธรรมชาติที่เกิดจากน้ำทะเลกัดเซาะ ภาพที่สวยงามดูราวกับช้างตัวใหญ่ที่ยื่นงวงออกไปดูดน้ำทะเล ทำให้ผู้คนต่างพากันชื่นชมผลงานอันน่ามหัศจรรย์ของธรรมชาติ จากปากทางเข้าผ่านทางเดินริมทะเล ข้างทางจะมีทิวทัศน์ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลให้ดูมากมาย หินรูปเห็ดบนเนินเขาก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถเดินทางจากหน้าสถานีรถไฟรุ่ยฟัง นั่งรถโดยสารจีหลง (จีหลงเค่ออวิ้น) สาย 1051 ไปถึงป้าย "โรงไฟฟ้าเซินเอ้า" จากนั้นเดินไปตามถนเซินเอ้าจะสามารถถึงที่หมาย

 

หลุมเสี่ยวโหยวเคิง

      อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซันที่ได้ชื่อว่า "สวนดอกไม้ด้านหลังไทเป" ภายในอุทยานมีทัศนียภาพธรรมชาติที่พิเศษมากมาย ในที่นี้หลุมเสี่ยวโหยวเคิง ซึ่งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 800 ม. ทางเชิงเขาด้านตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาชีซิง เป็นพื้นที่ที่มีทัศนียภาพทางธรณีวิทยาที่เกิดจาก "ผลหลังการระเบิดของภูเขาไฟ" ซึ่งรวมถึงบ่อไอเดือดหรือพุก๊าซ ผลึกกำมะถัน บ่อน้ำแร่ อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่ยุบตัวซึ่งทำให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจ เดินไปตามเส้นทางเดินเท้าจะสามารถมองเห็นภูเขาจู๋จื่อ ภูเขาต้าถุน และภูเขาเสี่ยวกวนอินได้ไกล ๆ นอกจากนี้ยังมีชายฝั่งทะเลจินซันซึ่งเป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาติที่ให้ทั้งจักษุสัมผัสโสตสัมผัส และนาสิกสัมผัส สามารถเดินทางโดยนั่งรถโดยสารหวงเจียเค่ออวิ้นสาย 1717 สามารถไปถึงที่หมายได้โดยตรงหรือนั่งรถโดยสารที่มุ่งหน้าไปหยางหมิงฉัน โดยไปถึงสถานีปลายทางแล้วต่อรถโดยสารเที่ยวชมสวน สาย 108

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้