ไปดูลิงหิมะที่ snow money park ในญี่ปุ่น

Last updated: 8 มิ.ย. 2563  |  3527 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไปดูลิงหิมะที่ snow money park ในญี่ปุ่น

        
 
    เช้านี้ออกเดินทางด้วยหิมะตกหนัก แต่ไม่เป็นอุปสรรคของเรา ตอนแรกฟูเลือกจอดรถบริเวณที่ใกล้ที่สุดซึ่งอยู่ห่าง Snow money park เพียง 15 นาทีเท่านั้น บริเวณจุดจอดรถ Jigokudani Parking Lot แต่ช่วงนั้นหิมะตกหนักมาก ทำให้บริเวณที่จอดรถตรงนี้ปิด ฟูเลยไปจอดรถแถว Yaen-Koen Parking lot ซึ่งห่างจากบริเวณลิงออนเซ็นประมาณ 40 นาที เป็นบริเวณที่จอดรถที่ใกล้ที่สุดแล้วค่ะ ตามแผนที่ข้างล่างเลย

     This morning, departing with heavy snow.  At first, I will park the nearest car park, which is only 15 minutes away from Snow money park, Jigokudani Parking Lot, but the snow was very heavy. Causing the parking area here to be closed. So I parked the car around Yaen-Koen Parking lot, which is about 40 minutes from the Monkey Onsen area. It is the nearest parking area.

    今天早上,下著大雪。我将停放最近的停车场,该停车场距离斯诺钱公园仅15分钟路程(Jigokudani Parking Lot) 但是雪很大。导致此处的停车区被关闭. 所以我将车停在Yaen-Koen Parking lot处,距离Monkey Onsen地区约40分钟路程。这是最近的停车场。
 
 


           ตอนนี้ฉันอยู่ที่ Yaen-Koen Parking lot จากจุดที่ฉันยืนอยู่เดินไปยังลิงออนเซ็นประมาณ 30 นาที แต่ตอนนี้หิมะตกหนักมาก มันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกัน แต่ว่าในช่วงหิมะตกหนักขนาดนี้ ทำให้มันสวยงามมาก ระหว่างทางนั้นฉันจะถ่ายรูปฝาก
         Now I'm at Yaen-Koen Parking lot . From where I stand, walk to the onsen monkey for about 30 minutes. But now the snow is very heavy. It is also an obstacle. But during this heavy snowfall. Make it very beautiful. On the way, I will take a picture to see.

    现在我在Yaen-Koen Parking lot从我站立的地方,步行到温泉猴大约30分钟。但是现在下雪了
这也是一个障碍。但是在这场大雪期间。使其非常漂亮. 途中,我将拍照留念。

       ระหว่างทางจะมีร้านอาหารค่ะ ถ้าใครหิว ก็สามารถแวะกินข้าวกันได้ค่ะ 
       On the way there will be a restaurant. If anyone is hungry, they can stop by to eat.

途中将有一家餐厅。如果有人饿了,他们可以停下来吃饭。

 

        
     
 

          เดินมาหน่อย คุณก็จะเห็นร้านกิฟช้อป

        Walk for a moment and you will see a gift shop.

           步行片刻,您会看到一家礼品店。


          ถ้าใครไม่มีรองเท้าสำหรับเดินบนหิมะ มีรองเท้าให้เช่าราคา 800 เยน
        If anyone doesn't have shoes for walking on the snow. There are shoes to rent for 800 yen.

          如果没有人在雪地上行走. 有鞋子要租800日元。


       ฟูต้องเดินต่อไปอีก 1.6 กิโลเมตร  ทางเดินขึ้นมีความชันเล็กน้อย ช่วงนี้หิมะตก ระวังลื่นกันด้วย มันจะมีสองทางนะคะ


    I must walk for 1.6 kilometers. The pathway is slightly steep. It's snowing. Be careful to slip.  It will have two paths

   我会走1.6公里. 路径略陡。下雪了。小心滑倒. 它将有两条路径

 

       
   ตอนนี้ฟูกำลังเดินไปบริเวณที่ลิงออนเซ็น ซึ่งที่นี้จะมีลิงหิมะมาแช่ออนเซ็นในฤดูหนาว ซึ่งจะมีปีละครั้งที่ลิงจะมาแช่ออนเซ็นบริเวณนี้ ซึ่งเป็นลิงหิมะตามธรรมชาติ เพื่อมาแช่ออนเซ็น ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยเราจะเห็นลิงหรือไม่ ไปดูกันค่ะ

       Right now I'm walking to the area where the onsen monkeys. At this place, there will be snow monkeys soaking in the onsen in the winter. Once a year, the monkey will be here to soak in the onsen which is a natural snow monkey. To soak in the onsen. The best time is Early February. Will I see the monkey? Follow me
现在我要走到温泉猴的地区. 在这个地方,冬天会有雪猴在温泉中浸泡。一年一次,猴子会在这里泡温泉。这是天然的雪猴. 泡温泉. 最好的时间是二月初. 我会看到猴子吗?跟着我
 

พอฉันเริ่มเดินมา ก็จะเห็นสะพาน เห็นบ้าน และบันไดเพื่อขึ้นไปดูลิง
When I started walking. Then will see the bridge,the house and the stairs to go see the monkeys
当我开始走路时。然后会看到桥,房子和楼梯去看猴子
 
 
 
 
บันไดชันมาก

Very steep stairs

非常陡峭的楼梯
 
ฟูก็ถึงจุดซื้อตั๋วกันแล้ว และกำลังต่อแถวซื้อตั๋ว ค่าตั๋ว 800 เยนสำหรับผู้ใหญ่ และราคา 400 เยนสำหรับเด็ก

I'm at the point of buying tickets. I'm lining up to buy tickets. The ticket costs 800 yen for adults and 400 yen for children.

我正要买票。我排队买票. 票价为大人800日元,儿童400日元。
 
ฟูได้ซื้อตั๋วกันแล้ว
This is my ticket. Follow me inside.
这是我的票。跟我进去

ลิงหิมะมากมายเลย
a lot of snow monkey
很多雪猴
 

ลิงนั่งอยู่เด่นสง่า ฟูเลยถ่ายรูปสักหน่อย ลิงไม่กลัวคนเลยค่ะ

The monkey is standing majestically. So I took a picture. It is not afraid of people at all.
猴子站着庄严。所以我拍了张照片。它根本不怕人。
 

ดูซิ ลิงกำลังแช่ออนเซ็นกันอย่างมีความสุขเลน หน้าฟินมากก
Look at its. It’s very happy when soke onsen.
看它。上温泉很高兴。
 
 
 

 
เมื่อมองไปข้างบน ฉันเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน
When looking above I saw monkeys playing and having fun.
从上方看时,我看到猴子在嬉戏玩耍。
 

 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้